Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hộp nhận cửa cuốn hay gọi cách khác là hộp nhận tín hiệu của motor, hộp này dùng để nhận tín hiệu của remote điều khiển từ xa cho cửa cuốn khi bấm lên xuống

Hộp nhận cửa cuốn

Hộp nhận ONEDOOR

1,800,000.00 VNĐ

Hộp nhận cửa cuốn

Hộp nhận QUALIMAX

Hộp nhận cửa cuốn

Hộp QUALIMAX

1,100,000.00 VNĐ
Số điện thoại
1800.888.622