Hộp nhận cửa cuốn

Hộp nhận cửa cuốn hay gọi cách khác là hộp nhận tín hiệu của motor, hộp này dùng để nhận tín hiệu của remote điều khiển từ xa cho cửa cuốn khi bấm lên xuống

Hiển thị tất cả 3 kết quả