Điều khiển cửa cuốn

Liên hệ

– Điều khiển cửa cuốn từ mọi nơi thông qua internet bằng điện thoại thông minh (smart phone)

– Cảnh báo trộm, cảnh báo cháy qua cuộc gọi điện thoại

– Chia sẻ không giới hạn quyền điều khiển,

– Quản lý lịch sử điều khiển và cảnh báo tại thiết bị.

– Chuyên dụng cho cửa cuốn.

– Đăng ký kinh doanh và sever tại Việt Nam.

Số điện thoại
1800.888.622